Entradas

CONSULTA DOMICILIARIA D’ORIENTACIÓ PSICOLÒGICA

Molts persones que demanen una consulta de Psicoteràpia en realitat requereixen una orientació psicològica, però no sempre tenen clar quan es necessita un o altre tipus d'ajut.
L’Orientació Psicològica o Counseling és una ajuda professional, psicològica, que s'aplica a les persones que s'enfronten amb una tasca de desenvolupament (activitats o situacions que les persones d’una determinada cultura han d’afrontar com a part de la seva vida psicosocial: anar a escola i adaptant-se als diferents requeriments, constituir una família i atendre-la, inserció laboral i professional, etc.), en la que no estan proporcionant una resposta correcta, o enfrontant-se a una situació de conflicte a la que no troben solució i que comença a generar ansietat i altres símptomes molestos. També es contemplen situacions que requereixen una presa de decisions que romanen bloquejades a pesar del reconeixement de la seva necessitat.
La psicoteràpia és un recurs que s'utilitza en les persones que …

Tipos de ondas cerebrales: Alfa, Beta, Gamma, Delta y Theta

Inteligencia Emocional

Antonio Damasio

PSICOLOGÍA EDUCATIVA. VALORACIÓN GENERAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO